DŮLEŽITÉ:

Sběr podpisů i nadále probíhá až do odvolání!
 
Děkujeme za vaši podporu a šíření petice!


PETICE za odvolání
ministra kultury ČR Antonína Staňka


Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo,

Dne 18. dubna 2019 odvolal ministr kultury Antonín Staněk s okamžitou platností z funkce generálního ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Své rozhodnutí zdůvodnil ztrátou důvěry a údajnými hospodářskými a manažerskými pochybeními.

Vedením Národní galerie Praha pověřil ministr Staněk krizového manažera Ivana Morávka, který má situaci v instituci „konsolidovat“ a zároveň zajistit kontinuitu výstavních plánů, zahraničních spoluprací a přípravu klíčových projektů. Vedením Muzea umění Olomouc byl pověřen dosavadní zástupce ředitele Ondřej Zatloukal.

K naprosto nestandardnímu a bezprecedentnímu způsobu odvolání představitelů obou institucí chceme
my – níže podepsaní zástupci kulturních institucí, organizací, iniciativ a občané – uvést následující:

Je nesporné, že navzdory dlouhotrvajícímu podfinancování činnosti Národní galerie Praha se generálnímu řediteli Jiřímu Fajtovi během relativně krátkého období od jeho nástupu do funkce v roce 2014 podařilo probudit do té doby „spící instituci“. Pod jeho vedením došlo k významným pozitivním změnám, které přivítala odborná i laická veřejnost. Násobně stoupla návštěvnost a svým výstavním programem se Národní galerie Praha zařadila mezi prestižní evropské výstavní instituce.

Je nesporné, že dva předchozí ministři kultury Daniel Herman a Ilja Šmíd neshledali v činnosti a hospodaření Národní galerie Praha ani Muzea umění Olomouc žádná vážná pochybení, která by vyžadovala jakákoli opatření či zásah ze strany MK ČR.

Je nesporné, že v současné chvíli je ohrožena kontinuita výstavních projektů a významných zahraničních spoluprací Národní galerie Praha a také finanční podpora ze strany partnerů a sponzorů, pro něž byla kredibilita této instituce zaručena právě profesionalitou a odborností Jiřího Fajta. Ohrožena je i plánovaná rekonstrukce budovy Veletržního paláce a vypsání mezinárodní architektonické soutěže, stejně jako budoucí spolupráce s Centre Pompidou v Paříži.

Ve svém prohlášení ministr Antonín Staněk mimo jiné uvedl, že není možné, aby pan Jiří Fajt „svým osobnostním selháním poškozoval jméno České republiky mezinárodně“. Jak dokazují pobouřené reakce zahraniční odborné veřejnosti – vyjádření představitelů 33 předních zahraničních kulturních institucí, které bylo zasláno premiéru Andreji Babišovi –, je to právě odvolání generálního ředitele Jiřího Fajta a související podaná trestní oznámení, které reputaci Národní galerie Praha a potažmo české kultury poškozují zásadním způsobem.

Zásadním způsobem ministr také poškodil dobré jméno a mezinárodní program Muzea umění Olomouc, když pro odvolání jeho ředitele Michala Soukupa použil zkreslené a zavádějící argumenty.

O případných personálních změnách ve vedení Národní galerie Praha se ještě v lednu letošního roku ministr Staněk vyjadřoval jako o „spikleneckých teoriích“. Také v případě Muzea umění Olomouc ministr v médiích prohlásil, že v instituci žádné personální změny nechystá.

Je nesporné, že způsob odvolání Jiřího Fajta a Michala Soukupa z funkcí – ať už jde o načasování (těsně před velikonočními svátky a cestou prezidenta republiky a ministra kultury do Číny), způsob a forma (tisková konference oznámená médiím 90 minut před jejím zahájením) – stejně jako deklarované důvody, argumentace a rétorika vykazují znaky plnění politické objednávky a připomínají praxi normalizačního období před rokem 1989.

Nabízí se dvě vysvětlení: politické zadání či čirá nekompetence. V horším případě obojí.

Je nesporné, že tímto svým neobhajitelným krokem vysílá ministr kultury a potažmo celé ministerstvo kultury jasný signál, že o kulturu a její pozitivní roli ve společnosti zde opravdu nejde. Rychlost a „lehkost“, s níž byli s okamžitou platností a bez prokázaných důvodů odvoláni ředitelé dvou předních sbírkotvorných institucí v zemi, současně svědčí o nepředvídatelnosti jednání ministerstva kultury České republiky a je v přímém rozporu s jeho deklarovaným posláním.

Tato skutečnost je pro nás mimořádně alarmující. Z důvodu nekompetence, ztráty důvěry a selhání Antonína Staňka ve funkci nejvyššího vládního představitele pro oblast kultury Vás tímto vyzýváme, vážený pane premiére, abyste z této situace vyvodil důsledky a navrhl prezidentovi republiky odvolání Antonína Staňka z funkce ministra kultury.

Současně Vás vyzýváme, vážený pane předsedo ČSSD, aby vaše strana jako koaliční partner podpořila odvolání Antonína Staňka z funkce ministra kultury.

S úctou
zástupci kulturní obce a občané

Petiční výbor:
Leoš Válka, ředitel Centra současného umění DOX
Václav Marhoul, producent, režisér a scenárista
Daniel Pešta, multimediální umělec
Olga Sommerová, dokumentaristka
Alexandr Jeništa, produkční

Petiční výbor zastupuje: Leoš Válka

Premiér ČR
Ing. Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 PRAHA 1

Předseda ČSSD
Jan Hamáček
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 PRAHA 1

V Praze dne 24. 4. 2019

Podpisy


Počet podpisů: 10261

Leoš Válka, ředitel Centra současného umění DOX

Otto M. Urban, ředitel sbírky umění 19. století a klasické moderny, NG Praha

Václav Marhoul, producent, režisér a scenárista

Josef Pleskot, architekt

Olga Sommerová, filmová dokumentaristka, VŠ pedagožka

Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy

Daniel Špinar, umělecký ředitel Činohry ND

Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla, režisér

Helena Třeštíková, filmová dokumentaristka

Michael Třeštík, prozaik, architekt

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla; psycholog, tlumočník, spisovatel

Štěpán Kubišta, ředitel centra Jatka 78

David Vávra, architekt a herec 

Pavel Liška, herec 

Vít Klusák, filmový dokumentarista

Ivan Fíla, filmový režisér, producent a scenárista 

Vojtěch Dyk, herec a zpěvák 

Miroslav Krobot, režisér a scenárista

Václav Dejčmar, RSJ, DOX

Martha Issová, herečka

Viktor Stoilov, nakladatelství Torst

František Skála, umělec

Pavel Štingl, dokumentarista

Zuzana Lednická, grafická designérka

Michaela Šilpochová, ředitelka zahraničních projektů a komunikace DOX

Vladimír Merta, zpěvák, spisovatel, filmový režisér

Petr Placák, spisovatel, textař, historik a publicista

Martin Voňka,
producent festivalu Metronome a United Islands of Prague

Marius Winzeler, kunsthistorik, ředitel Sbírky starého umění NG Praha


Vladimír Mallát, ředitel Sekce ekonomicko-provozní Národní galerie v Praze


Helena Doudová, kurátorka NG Praha


Michael Rittstein, malíř


Jiří Sozanský, ak. malíř


Marek Lakomý, ředitel MeetFactory


David Šiktanc, umělecký šéf Činoherního studia Ústí nad Labem


Milan Šteindler, režisér, herec


Pavel Klusák, hudební publicista


Petr Boháč, umělecký šéf Spitfire Company


Jaroslav Provazník, proděkan Divadelní fakulty AMU


Jan Přibil, hudebník, proděkan HF JAMU


Matouš Vlčinský, šéfproducent klasické hudby, vydavatelství Supraphon


Daniel Dvořák, architekt, scénograf a emeritní ředitel ND 

Ondřej Hrab, ředitel divadla Archa

Aleš Najbrt, grafický designér

Aňa Geislerová, herečka

Karel Schwarzenberg, politik; bývalý ministr zahraničních věcí ČR

Jáchym Topol, spisovatel, básník

Tomáš Císařovský, umělec

Stefan Milkov, sochař

Jan Hřebejk, režisér

David Černý, umělec, zakladatel centra Meet Factory

Jaroslav Róna, umělec

Daniel Pešta, umělec

Michal Horáček, kulturní antropolog

Tatiana Vilhelmová, herečka

Viktor Janiš, překladatel

Michal Cimala, umělec

Barbora Poláková, herečka a zpěvačka

Martin Bursík, bývalý místopředseda vlády a ekolog

Kateřina Jacques, ředitelka coworkového a kulturního centra

Eva Eisler, designérka

Jindřich Nosek, ArtLib.cz

Pavel Zatloukal, bývalý ředitel Muzea umění Olomouc

Barbora Kundračíková, kurátorka

David Hrbek,  lektor animací

Rudolf Švaříček, cestovatel, fotograf

prof. akad. arch. Jindřich Smetana

David Gaydečka,
producent festivalu Metronome a United Islands of Prague

Bohdan Holomíček
fotograf

Aneta Langerová
zpěvačka

Dagmar Pecková
operní pěvkyně

Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec


Lada Hubatová-Vacková, historička umění, kurátorka, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Jiří Petrbok, vedoucí ateliéru kresby, AVU v Praze


Jan Bačkovský, malíř, sochař, pedagog


Karel Heřmánek, herec, režisér


Cyril Hirsch, ČT,  vedoucí produkce


Viktor Polesný, režisér


Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka


Karel Steigerwald, dramatik


Ladislav Stýblo, dramaturg Divadla pod Palmovkou

David Böhm, vizuální umělec


Ivan Pinkava, umělec


David Smoljak, scenárista a publicista


Daniela Fischerová, spisovatelka


Pavel Strnad, filmový producent


David Ondříček, režisér


Blanka Čermáková, galeristka


Zdena Kolečková, docentka Fakulty umění a designu UJEP Ústí n. L.

Dadja Altenburg-Kohl, mecenáška umění, zakladatelka a ředitelka Musea Montanelli

Jiří Přibáň, právník a sociolog, VŠ pedagog

Jiřina Šiklová, socioložka

Richard Balous, ředitel LA FABRIKA

Marta Ljubková, šéfdramaturgyně Činohry ND

Josef Koudelka, fotograf

Eva Jiřičná, architektka

Terezie Zemánková, historička umění, kurátorka

Ivana Brádková, kostýmní výtvarnice

Jan Frič, kmenový režisér Činohry ND

Nina Jacques, dramaturgyně Činohry ND

Ilona Smejkalová, dramaturgyně Činohry ND

Jan Tošovský, dramaturg Činohry ND

Nadja Rovderová, ředitelka galerie Artinbox, kurátorka

Radek Auer, ředitel Světa knihy

Martin Rajniš, architekt

Milan Cais, TATABOJS

Jura Hradil, TATABOJS

Vladimír Bár, TATABOJS

Dušan Neuwerth, TATABOJS

Tomáš Neuwerth, TATABOJS

Mardoša, TATABOJS

Lukáš Rittstein, sochař

Barbora Šlapetová, fotografka

Alexandr Jeništa, produkční

Eva Perušič, novinářka

Petr Jarchovský, scenárista, vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU

Michal Lang, ředitel Divadla pod Palmovkou, režisér


Jaroslav Rudiš, spisovatel


Petr Ostrouchov, hudební skladatel, advokát


Jaromír Švejdík, výtvarník/hudebník


Radim Hladík jr., mistr zvuku


Tomáš Netopil, dirigent


Michael Pospisil, režisér a bývalý kulturní rada v Paříži


Viliam Dočolomanský, režisér souboru Farma v jeskyni


David Koller, hudebník


Pavel Kosatík, spisovatel

Rostislav Švácha, historik architektury


Jakub Pešek, ředitel Lunchmeat Festivalu


Václav Luks, hudebník, zakladatel a umělecký vedoucí souboru Collegium 1704


Silvia Hroncova, ředitelka Opery ND a Státní opery

David Drábek, dramatik a režisér


Lukáš Trpišovský, divadelní režisér, člen uměleckého vedení Divadla v Dlouhé


Viktorie Čermáková, režisérka

Jiří Havelka, režisér, pedagog

Vladimír Birgus, fotograf, VŠ pedagog

Přidat vlastní podpis


Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zveřejněním vašeho jména, příjmení a profese pod Peticí.

Petiční místa


Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7

Museum Montanelli
Nerudova 13, Praha 1

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha 1

Meetfactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

La Fabrika
Komunardů 1001/30, Praha 7

Knihkupectví Ostrov
Ostrovní 132/17, Praha 1

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

Cukrkávalimonáda
Lázeňská 7, Praha 1

Knihovna Václava Havla
Ostrovní 129/13, Praha 1

Knihkupectví ArtMap
Vojtěšská 196/18, Praha 1

Jatka 78
Jateční 1530, Praha 7

Galerie Entrance
Markétská 28/1, Praha 6

Artinbox Gallery
Perlová 370/3, Dům v Kisně, Praha 1

Galerie Mona Lisa
Horní náměstí 20, Olomouc

Jazz Tibet Klub
Sokolská 48, Olomouc

Coffee Library Zbrojnice Bistro
Biskupské náměstí 1, Olomouc

Café La Fée
Ostružnická 13, Olomouc

​Bar Rytmus
Denisova 35, Olomouc

Galerie Caesar
Horní náměstí 583 (radnice), Olomouc

Špagetárna
1. máje 825/4, Olomouc 

Bugr Burger
1. máje 825/4, Olomouc

Divadlo Na Cucky 
Dolní náměstí 42, Olomouc

Muzeum moderního umění
Denisova 47, Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Václavské náměstí 3, Olomouc

Bistro U pana Lilka
Hanáckého pluku 13, Olomouc

Antikvariát
Univerzitní 14, Olomouc

Flop Shop
Ztracená 25, Olomouc

Knihkupectví Expedice
Masná 157, Český Krumlov

Knihkupectví ArtMap – Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a, Brno

Buran Teatr
Kounicova 20, Brno

Absintový klub LES
Střelniční 2, Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Poděbradova 1291/12, Ostrava 1

Café Bistro Matiné
Ztracená 11, Kroměříž

Restaurace Radniční sklípek
Kovářská 2, Kroměříž

Zverimo – Zverivet
Milíčovo náměstí 13, Kroměříž

Café Rouge
Chelčického 100, Chomutov

Moving Station
​Koperníkova 56, Plzeň

Café Hostina
nám. T. G. Masaryka 13, Břeclav

Frankies pivovar
Jana Palacha 8, Břeclav

Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14, Liberec

Městská galerie Litomyšl
Smetanovo nám. 110, Litomyšl
(Dům u Rytířů a Městská obrazárna)

Café Portal
Masarykovo nám. 35, Uherské Hradiště

Studio 6.15
Filmová 174, Zlín

Café Piccolo
T. G. Masaryka 36, Karlovy Vary

Čajovna Universal
Varšavská 13, Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Bar Múza
Divadelní 58, Nový Jičín

Pizzerie Oskar
Loučka 156, Nový Jičín

Bakla Café
Pernštýnská 40, Pardubice

Café 21
Komenského nám. 40/21, Kutná Hora

Kavárna Bioskop
Tyršova 12, Jihlava

Městská knihovna Židlochovice
Nádražní 232, Židlochovice

Petiční archy


Vyplněné petiční archy zašlete na adresu 
Centrum současného umění DOX,  Poupětova 1, Praha 7.

Sdílet tuto výzvu